13/5/14

"Formes i textures de la natura" 2ona mostra de la Societat Catalana de Fotògrafs de Natura SCFN