6/7/16

Hides a la Sierra de San Pedro, Extremadura
Sense la feina de l'Helios i el Jo de  www.photo-raptors.com  aquestes imatges serien impossibles de fer.