3/5/11

QUADERN DE PRECAUCIONS I BONA PRÀCTICA FOTOGRÀFICA A LA NATURA

La vida, per damunt de l’obtenció de la imatge

Tres anys després de la fundació de la Societat Catalana de Fotògrafs de Natura i amb un creixement
considerable que ha fet assolir el mig centenar d’associats, la jove entitat, que és un grup de l’ICHN,
acaba d’editar la seva primera publicació. És una obra coral, coordinada per Helios Dalmau i Albert
Masó, que recull la contribució de més de vint fotògrafs de natura.
No és un tractat de fotografia de natura, ni tant sols un recull de tècniques i trucs que ens ajudin a tenir
èxit en l’obtenció d’imatges de la vida salvatge i els grans paisatges del món. Principalment, el Quadern
ens ensenya i ens recorda les precaucions que hem de tenir en compte i quina és la manera correcta
d’actuar quan fem fotografies en la natura. Primer de tot hem de complir amb el principi bàsic que el
fotògrafs de natura ens autoimposem: la preservació de la vida i de les formacions geològiques és més
important que l’obtenció d’una imatge per molt desitjada que aquesta sigui. Dit d’una altra manera, la
realització d’una fotografia no pot fer perillar la pervivència d’aquell subjecte que volem retratar.
I què és posar en risc la vida d’un animal? Evidentment, causar dany físic directa o indirectament, però
també provocar por o molèsties suficients que afectin la seva reproducció o alimentació. També és posar
en perill facilitar-ne la predació. Si aquests riscos són evidents, i hem de ser capaços de captar-los i
identificar-los com a tals, senzillament estem obligats èticament a renunciar-hi o a buscar la forma de fer-
los desaparèixer.
A més de difondre aquestes prevencions i coneixements entre tots els aficionats, aquest Quadern també
mostra com som o intentem ser els fotògrafs de natura, com actuem davant allò que ens atreu i ens
fascina. No tindria cap sentit que, dedicant-nos a la fotografia de natura, acabéssim malmetent els
elements que precisament conformen la natura: els líquens, els fongs, els vegetals, els animals, l’aigua, les
formacions geològiques, etc.
És molt important que els gestors i responsables de la preservació de la natura i el medi ambient, siguin
públics o privats, administracions o entitats socials, sàpiguen reconèixer com cal la pràctica seriosa i
responsable de la fotografia de natura. Les males arts d’uns pocs ignorants o malfactors no poden entelar
la imatge de tot un col·lectiu. Menys encara quan es tracta d’amants de la natura que treballen amb cura,
sense extreure del medi altra cosa més que imatges.
Ja en el moment de la fundació de la SCFN vam aprovar un Codi ètic i una Declaració d’objectius, que
trobareu en els apèndix del Quadern. La ràpida lectura d’aquests petits documents demostra perquè
donem tanta importància al coneixement i aplicació d’una bona pràctica, a l’ètica “fotonaturalista”.
Hi ha dos motius principals:
- El primer i més important és interioritzar aquell primer principi bàsic que dóna títol a aquesta
introducció i tractar que sigui conegut i aplicat per tots els fotògrafs, els veterans i els novells.
- El segon motiu és desfer qualsevol dubte sobre possibles impactes negatius derivats de la nostra
activitat.
No ens ha d’estranyar, doncs, que les associacions de fotògrafs de natura d’arreu del món disposin
d’un codi ètic. I no deixa de ser curiós que els fotògrafs de natura siguem els únics usuaris del medi
natural que haguem adquirit un compromís d’aquesta mena voluntàriament, més enllà del que dicten les
reglamentacions. Resulta paradoxal, i motiu de reflexió, que siguem precisament nosaltres, els que menor
petjada ecològica deixem sobre el terreny, els que no efectuem cap extracció dels recursos naturals, els
que menys “toquem” els elements de la natura, els que disposem d’un codi ètic i ens haguem preocupat de
produir un Quadern de precaucions i bones pràctiques.
En la darrera dècada s’ha multiplicat el nombre de persones que s’han interessat per la fotografia de
natura. La tecnologia digital ha accelerat encara més aquesta tendència. Malgrat el seu entusiasme i bona
voluntat, sovint desconeixen els efectes de la seva simple presència -amb càmera o sense- en el medi
natural.. Per aquest motiu hem escrit aquest Quadern.
Esperem que el Quadern us sigui d’utilitat i ajudi a evitar males pràctiques inconscients.
Societat Catalana de Fotògrafs de Natura

FITXA TÈCNICA
QUADERN DE PRECAUCIONS I BONA PRÀCTICA FOTOGRÀFICA A LA NATURA
Helios Dalmau i Albert Masó (coord.)
Societat Catalana de Fotògrafs de Natura
Institució Catalana d’Història Natural
Institut d’Estudis Catalans
Barcelona, 2010
102 pàg.
Preu: 12 €.