4/6/08

Projecció d'en Jordi Bas

Dins del cicle de projeccions de la Societat Catalana de Fotògrafs de Catalunya, el proper dijous dia 19, al carrer del Carme número 47, projecció d'en Jordi Bas


Societat Catalana de Fotògrafs de Catalunya

Els fotògrafs de natura de Catalunya ens estem agrupant poc a poc dins de la centenària Institució Catalana d’Història Natural, societat filial de l’Institut d’Estudis Catalans. Hem format un grup de treball autònom amb professionals i aficionats a la fotografia de natura, i li hem posat el nom de Societat Catalana de Fotògrafs de Natura.

La Societat té una Declaració d’objectius, un codi ètic i unes normes de funcionament intern. La principal missió que ens proposem dur a terme és posar en contacte totes aquelles persones que es dediquen a la fotografia de natura de forma seriosa i habitual amb la idea de compartir, difondre, representar i defensar els nostres interessos comuns. Volem que el col·lectiu format pels fotògrafs de natura sigui conegut per la societat i reconegut com a tal per part de l’administració pública i la societat civil.

El pla de treball que ens hem proposat dur a terme en una primer etapa inclou un cicle de projeccions a càrrec de socis de l’SCFN i la publicació d’un quadern de precaucions i bona pràctica fotogràfica, adreçat a totes les persones que comencen o tenen poca experiència pel que fa al treball fotogràfic en el medi natural.

Des del moment de la seva creació, el 19 de gener del 2008, l’SCFN compta amb socis individuals i també amb l’adhesió de l’associació germana Objectiu Natura, com a entitat col·laboradora.

Per a més informació:

http://www.iecat.net/institucio/societats/ICHistoriaNatural/SCFot%F2grafsNatura.htm

Seu i secretaria de l’SCFN-ICHN:
C. Maria Aurèlia Capmany, 14-16; 08001 Barcelona
Telèfon: 933 248 582
Fax: 932 701 180