24/3/08

Societat Catalana de Fotògrafs de la Natura

La Societat Catalana de Fotògrafs de la Natura (SCFN) es va constituir com a grup de treball de l'Institució Catalana d'Història Natural (ICHN) el 19 de gener de 2008, formada per 30 socis de la ICHN, filial de l'Institut d'Estudis Catalans (l’IEC).

Dins de l'
ICHN s'ha creat un grup de treball autónom format per professionals i per aficionats a la fotografia de natura.

El nou grup s'ha dotat d'una Declaració d'objetius i d'un Codi ètic; un Pla de treball pel present any, que inclou un cicle de projeccions i la publicació d'un quadern de precaucions i tècniques adecuades per a la fotografia de natura; i unes normes de funcionament intern.
A partir d'ara, tots els nous adherits hauran de subscriure el Codi ètic i estar avalats per dos socis abans de fer-se efectiva la seva admisió.

Si esteu interessats puc enviar-vos el Codi ètic, la declaració d'objectius, o la informació que necessiteu (jordixampeny@gmail.com)

Per més informació: scfn@iec.cat

Seu i secretaria de l'ICHN:
C. Maria Aurèlia Capmany, 14-16; 08001 Barcelona
Tel.: 933 248 582
Fax: 932 701 180